تبلیغات
koreanstar - وقتی سوپر جونیور دوست پسرتونن......(ادامه)
Just korea

وقتی سوپر جونیور دوست پسرتونن......(ادامه)

چهارشنبه 1392/04/5 05:53 ب.ظ

نویسنده : Fati
ارسال شده در: suju ،
هیچی نمیگم فقط برین ادامه که خیلی قشنگه...
s4695_sjm2f

13-وقتی می خواد بره سربازی:

لی توک- برای آخرین بار محکم بقلتون می کنه و قول می ده زود، و صحیح وسالم برگرده
هی چول- بقلتون می کنه و می گه "وقتی برگردم اوپای باحال تری می شم"
هان گنگ-بهتون می گه خوشحال و سالم بمونین، و بهتون قول می ده وقتی برگشت واستون برنج سرخ شده ی پکنی درست کنه
یه سونگ- چیزی نمی گه، ولی یهویی می ***تتون
کانگ این- براتون قدغن می کنه تا وقتی که نیستش به پسر دیگه ای نگاه کنین...
سونگ مین-برای آخرین بار می ***تتون، و بعد که دور شد براتون یه سلام نظامی می فرسته و فریاد می زنه "منتظرم باش" و تا وقتی اتو*** دور می شه براتون دست تکون می ده
ایون هیوک-بهتون می گه که بهش وفادار بمونین، و اینکه دوسال زود می گذره، و خیلی زود برمی گرده
دونگهه- درگوشتون می گه که شما همه چیزشین و زود بر می گرده... پس منتظرش بمونین
شیوون- با دستاش شونه هاتون می گیره و در حالی که داره تو چشم هاتون نگاه می کنه می گه " دلم برات تنگ می شه... منتظرم بمون"
رایووک- می گه "من قوی تر از اینی که هستم بر می گردم، ... منتظرم بمونفایتینگ!" بقلتون می کنه، و بعدش شجاعانه سوار اتو*** می شه
کیوهیون- می گه "تو مال منی....منتظرم بمون" و بعد محکم بقلتون می کنه، و بعدش براتون دست تکون می ده

14-وقتی از سربازی بر می گردن:
لی توک- محکم بقلتون می کنه و میگه "دلت برام تنگ شده بود؟"
هی چول- یه دور جلوتون می چرخه و می گه "باحال تر نشدم؟"
هان گنگ- بقلتون می کنه و رو هوا می چرخونتتون و میگه "بیا بریم خونه"
یه سونگ- برای اولین باره که پر حرف شده و قبل از اینکه دستتون رو بگیره بهتون لبخند می زنه
کانگ این- اولین چیزی که می گه اینه "به مرد دیگه ای نگاه نکردی که؟"
سونگ مین- تنها کاری که می تونه بکنه اینه که مثل احمق ها بهتون لبخند بزنه
ایون هیوک- یه لبخند گنده می زنه و میگه "من برگشتم! دیدی گفتم دوسال زود می گذره؟"
دونگهه- با نیش باز میاد سمتتون، و محکم بقلتون می کنه
شیوون- با یه لبخند بزرگ رو صورتش میاد و مجکم بقلتون می کنه
رایووک- نمی تونه لبخند نزنه و بهتون خیره نشه
کیوهیون- بقلتون می کنه و میگه "دلت واسم تنگ شده بود، مگه نه؟"

15-وقتی می گین سردتونه:
لی توک- کت خودشو در میاره و محکم میپیچه دورتون
هی چول- به نزدیک ترین مغازه می ره و فشن ترین کت رو براتون می خره
هان گنگ- دستشو حلقه می کنه دورتون
یه سونگ- با دستای کوچیکش دستاتونو می ماله
کانگ این- می گه "باید بیشتر لباس می پوشیدی... حالا دیدی چی شد؟" ولی کتشو واستون درمیاره
سونگ مین- می برتتون به نزدیک ترین کافی شاپ و براتون شکلات داغ می خره
ایون هیوک- اول ژاکتشو می ده به شما و بعد می برتتون خونش تا گرم شین
دونگهه- می ره پشتتون و دستاشو حلقه می کنه دور کمرتون
شیوون- ژاکت و شال گردنشو می ده به شما و بعدش هم کنارتون می ایسته تا گرمای بدنش هم حس کنین
رایووک- نمی دونه باید چی کار کنه، فقط بیشتر بهتون می چسبه
کیوهیون- انگاری به روی خودش نمیاره، ولی بعد می فهمین نزدیک شما ایستاده تا با گرمای بدنش گرمتون کنه

16-وقتی می گین یه چیزی رفته تو چشمتون:
لی توک- می گه "بذار ببینم" و آروم تو چشمتون فوت می کنه
هی چول- می گه "شوخی نکن" ولی بهرحال چشمتونو نگاه می کنه
هان گنگ- تو چشمتون فوت می کنه و بعدش هم بهتون قطره ی چشم می ده
یه سونگ-بهتون می گه پلک بزنین
کانگ این- می گه "جدی می گی؟" و نادیده می گیرتتون، ولی 5 دقیقه بعد میاد و چشمتونو فوت می کنه
سونگ مین- با دقت چشمتونو می بینه و آروم فوتش می کنه، و بعدش بقلتون می کنه
ایون هیوک- خیلی آروم چشمتونو می بینه و فوت می کنه
دونگهه- با دقت چشمتونو می بینه، ولی بعدش گیج می شه و میگه "من که چیزی نمی بینم!"
شیوون- نزدیک می شه و چشمتونو با دقت نگاه می کنه ولی بعد مجبور می شه بگیرتتون چون غش کردین
رایووک- روی نوک پنجه هاش باز می شه و توی چشمتونو نگاه می کنه، و در حین فوت کردن آروم مژه هاتون می زنه کنار
کیوهیون- چونه تونو می گیره بالا، بعد تو چشمتون زل می زنه و محکم فوت می کنه

17-وقتی با بیکینی می رین استخر و پسرا بهتون نگاه می کنن:
لی توک- موقع راه رفتن دستتون رو محکم می گیره
هی چول- زیر لبی هر پسری رو که نگاه می کنه فحش می ده
هان گنگ- بقیه رو نادیده می گیره و به شما لبخند می زنه
یه سونگ- خیلی عادی دستشو می اندازه دور گردنتون
کانگ این- بلند می گه "این دوست....دختر منه"
سونگ مین- می گه "ای بابا، نمی فهمن ما دوتا با همیم؟" و بعدش دستشو حلقه می کنه دورتون و سریع تر راه می ره
ایون هیوک- به خاطر اینکه لباستون خیلی بازه دعواتون می کنه
دونگهه- اول لپ هاشو باد می کنه، و موقع راه رفتن دستشو محکم دورتون حلقه کرده
شیوون- آروم دستتون رو می گیره و نزدیک تر به شما راه می ره
رایووک- خجالت کشیده و سرخ شده، و آروم در گوشتون می گه که بهتره دفعه ی دیگه همچین چیزی نپوشین
کیوهیون- دستتونو می گیره و یهویی شروع می کنه با شما گپ زدن

18-وقتی یه چیز خنده دار توی تلویزیون دیده و بی اختیار (بلند) زدین زیر خنده:
لی توک- بهتون می گه "حالت خوبه؟" و با کنجکاوی بهتون می خنده
هی چول- بهتون یه نگاه عجیب می اندازه و از قصد یه صندلی فاصله شو با شما بیشتر می کنه
هان گنگ- تعجب کرده، ولی با شما می خنده
یه سونگ- بهتون یه لبخند گنده تحویل می ده و سرشو تکون می ده
کانگ این- ازتون می پرسه "چی انقدر خنده دار بود؟" و انقدر می زنه به دستتون تا دوباره حواستون بیاد سرجاش
سونگ مین- تعجب کرده و بهتون می گه یه نفس عمیق بکشین و 1.2.3 بدینش بیرون تا آروم شین
ایون هیوک- می گه "آه... دخترا از این کارا می کنن؟"
دونگهه- یکمی تعجب کرده، ولی بعدش مثل خودتون شروع می کنه به خندیدن
شیوون- به خاطر خندتون تعجب کرده، و با یه قیافه ی گیج ازتون می پرسه چی انقدر خنده دار بود
رایووک- نمی دونه باید چی بگه. به تلویزیون نگاه می کنه، بعد به شما، و بعد دوباره به تلویزیون، و هنوز مونده شما به چی خندیدین
کیوهیون- اونم شروه می کنه به خندیدن... البته به شما

19-وقتی گیر دادین که یه چیزی خیلی گرون واستون بخرن:
لی توک- بهتون لبخند می زنه و به خاطر گیر دادن، مسخرتون می کنه، ولی واستون می خردش
هی چول- می گه"اَیش، چقدر گرونه! خیال کردی من چقدر پول دارم؟" ولی فرداش براتون می خردش و خیلی عادی میده بهتون
هان گنگ- بدون درنگ براتون می خردش
یه سونگ- می گه "وای... چه گرون" ولی پولاشو در میاره، می شمره تا بببینه کافیه و براتون میخردش
کانگ این- می گه "با پول خودت بخرش" ولی وقتی کیف پولتون رو درمیارین که حساب کنین می گه "واقعا خیال کردی می ذارم دست تو جیبت کنی؟"
سونگ مین- بغض می کنه و میگه "نمی شه به جاش تو اینو برای اوپا بخری؟" ولی 
وقتی می بینه شما می خواین اینکارو بکنین می خنده و می گه شوخی کرده و براتون می خردش
ایون هیوک- می گه "وای... من پول ندارم..." و به جاش یه چیز ارزون تر واستون می خره
دونگهه- میگه" وای... اوپا انقدر پول نداره" ولی حواسش هست چیو انتخاب کردین و برای تولدتون می خردش
شیوون- ازتون می پرسه چیز دیگه هم می خواین یا نه، و بدون درنگ همه رو واستون می خره
رایووک-زیر لبی می گه که امروز انقدر پول همراهش نیست، و به محض اینکه پول به دستش برسه براتون می خره
کیوهیون- یه دقیقه ساکت می شه، و بعد پولاشو می شمره و شنگول می گه "آخ جون! به اندازه کافی پول دارم که بخرمش"

20-وقتی بهشون یه آلبوم پر از خاطراتون که خودتو درست کردین هدیه میدین:

لی توک- واقعا تحت تاثیر قرار گرفته، بقلتون می کنه و همراه با شما همه ی آلبوم می بینه

هی چول- غُر می زنه و میگه اینجور چیز ها مُد نیست، ولی با اشتیاق همراه با شما تماشاش می کنه

هان گنگ- واقعا خوشحال می شه و برای جواب براتون یه کادو می خره

یه سونگ- تحت تاثیر قرار گرفته که انقدر استعداد دارین، و یه جای امن ولی تو چشم میذاره که کار دوست... دخترشو به رخ همه بکشه

کانگ این-نیشش تا بناگوش باز می شه و می پرسه"این برای منه"(پ ن پ مال خودمه!!!)
سونگ مین- "وای... تو اینو برای اوپا درست کردی؟" تحت تاثیر قرار گرفته، بااحتیاط ورق می زنه و با اشتیاق به عکس ها اشاره می کنه خاطره شو تعریف می کنه

ایون هیوک- خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته، و کاری از دستش برنمیاد جز اینکه مثل احمق ها لبخند بزنه

دونگهه- نمی دونه چی باید بگه، و محکم بقلتون می کنه و از صمیم قلب تشکر میکنه

شیوون- یه لبخند دوست داشنی می زنه، بعد یهویی بقلتون می کنه و می گه"ممنون"

رایووک- خیلی خوشحاله و همش ازتون تشکر می کنه و آلبومو به بقیه ی اعضای گروه نشون می ده

کیوهیون- سرخ می شه و لبخند می زنه، و با دقت آلبومو می بینه

21-وقتی تو اتو***خوابتون می بره:

لی توک- آروم سرشو رو می ذاره رو سر شما، و لبخند می زنه
هی چول- شما رو بیدار می کنه و میگه که رسیدین خونه بخوابی
هان گنگ- ژاکتشو می اندازه رو شما تا سردتون نشه
یه سونگ- وقتی خوابین شما رو تماشا می کنه
کانگ این- خیلی جنتلمن می شه و می ذاره بهش تکیه بدی
سونگ مین- دستشو حلقه می کنه دورتون و ژاکتشو رو خودش و خودتون می اندازه

ایون هیوک- می گذاره بهش تکیه بدین و بخوابین
دونگهه- هدفونشو می گذاره رو گوشتون و براتون آهنگ های آروم می گذاره تا خوابتون ببره
شیوون- لبخند می زنه، می گذاره بخوابین و حواسش بهتون هست
رایووک-آروم صداتون م کنه و می گه وقتی برسیدین خونه بخوابین
کیوهیون- سرتونو می گذاره رو شونه اش، بعدش یه لبخند گنده می زنه

22-وقتی یه روز کامل نادیده می گیرینش(وای این وبخونید........خیلی جالبه همه واسه خودشون اعداد و ارقام دارن):

لی توک-بهتون 50 بار زنگ زده و ده تا مسیج گذاشته که توشون ازتون میپرسه چرا نادیده می گیرنش و حالتون خوبه یا نه؟

هی چول- ده بار بهتون زنگ زده، و ده تا اس ام اس داده (که توی هر اس ام

اس، شاکی تر از اس ام اس قبلیه) و بعدش میاد خونتون
هان گنگ- پنجاه بار بهتون زنگ می زنه و سی بار اس ام اس میده و بعدش
 براتون برنج پکنی درست می کنه و میاد خونتون
یه سونگ- بهتون 50 بار اس ام اس می ده و بعدش میاد جلوی در مدرسه
 دنبالتون
کانگ این- بهتون بیست بار زنگ زده، و براتون پیغام گذاشته که اگه بهش
 زنگ نزنین بعدا به حسابتون می رسه، بعدش بلافاصله میاد دم خونتون
سونگ مین- هر پنج دقیقه ی یه بار اس ام اس می ده و می پرسه چه کاراشتباهی کرده، و ده تا پیغام گذاشته که باهاش تماس بگیرین، حتی اگه
 می خواین باهاش دعوا کنین
ایون هیوک- بهتون چهل بار زنگ می زنه و 40 تا اس ام اس می ده، بعد
 یکمی تردید می کنه ولی میاد دم خونتون
دونگهه-بهتون پنجاه بار زنگ می زنه، و بعدش می دوه میاد دم در خونتون تا
 ازتون بپرسه چرا نادیده می گیرنش
شیوون- همون لحظه میاد دم در خونتون تا ازتون بپرسه مشکل چیه
رایووک- حداقل صد بار بهتون زنگ می زنه، بعد دپرس می شه و کل روزوغصه می خوره
کیوهیون- نمی دونه باید چی کار کنه، برای همین 200 بار بهتون زنگ میزنه، و چند دقیقه یه بار براتون پیغام می گذاره

23-وقتی بهش می گین "بیا بهم بزنیم":

لی توک- شوکه شده و یه لحظــــــه خشکش می زنه، و بعدش خیلی ناراحت میگذاره برین، و بعد از رفتنتون تا می تونه گریه می کنه
هی چول- ناراحت شده و ازتون می پرسه چرا دارین این کارو می کنین، ولی بعدش
 قبول می کنه و بهتون می گه "خداحافظ. امیدوارم خوشبخت بشی"
هان گنگ- برای یه مدت طولانی تکون نمی خوره، تا این که حرفتونو هضم
 کنه. بعد یهویی برای آخرین بار بقلتون می کنه و ناراحت ازتون دور می شه، و وقتی دور شد شروع می کنه به گریه کردن
یه سونگ- قیافه اش شوکه شده ست، ولی بعدش دوباره ر می گرده به قیافه ی بی
 احساس عادیش و خیلی مهربون ازتون خداحافظی می کنه

کانگ این- غر می زنه و می گه شوخی نکنین، و وقتی شما بهش می گین این شوخی نیست محکم بقلتون می کنه و بعد هلتون می ده کنار و میره
سونگ مین-نمی تونه تکون بخوره، و به محض اینکه به خودش اومد با یه صدای پر ازبغض ازتون می پرسه "چرا؟" برای آخرین بار بقلتون می کنه و میره
ایون هیوک- چهره اش نشون می ده که چقدر ناراحته، ولی بعد سعی می کنه
 شجاعانه بهتون لبخند بزنه و ازتون خداحافظی می کنه. ولی وقتی می خواین برین دستتون رو می گیره ولی بعد آروم ولش می کنه
دونگهه- کاملا شوکه شده، و با بغض ازتون می پرسه "چرا؟" وقتی دلیلتونو بهش میگین، سر تکون می ده و قبل از اینکه اشکاش بریزن برای آخرین بار بقلتون می کنه
شیوون- ناراحت شده، ولی سعی می کنه شجاع نشون بده، شما رو بقل می کنه، وبعد می گه "امیدوارم تو زندگیت خوشحال و راضی باشی"
رایووک- یه لبخند غمگین می زنه، ولی نمی تونه غم تو صورتشو پنهان کنه، و یه
 قطره اشک از چشمش می ریزه
کیوهیون- تا یه مدت طولانی تکون نمی خوره و ساکته، نمی دونه
 چطور باید واکنش نشون بده. ولی بالاخره بقلتون می کنه، و بعدش وقتی رفتین و فهمید چی اتفاقی افتاده می زنه زیر گریه

24-بعد از اینکه بهم زدین:

لی توک- خیلی وقتا آلبومی رو که براش درست کردین نگاه می کنه، و با به یاد آوردن خاطره هاش گریه می کنه
هی چول- هنوز باهاتون به عنوان یه دوست در تماسه و هر موقع کمک بخواین
 پیشتون میاد
هان گنگ- گاهی وقتا میاد جلوی در خونتون و ساکت خونه رو می بینه
یه سونگ- با شمارهی ناشناس بهتون زنگ می زنه که فقط صداتونوبشنوه، و بعد قطع می کنه
کانگ این- برای فراموش کردن شما مست می کنه، و بعد که مست شد بهتون زنگ
 می زنه
سونگ مین- نمی تونه روی هیچ کاری تمرکز کنه، و معمولا به عکستون توی تلفنش
 نگاه می کنه، و یاد خاطرات خوشش با شما می افته
ایون هیوک- آهنگ های مورد علاقه تون رو توی سوکیرا پخش می کنه و می گه که"برای یه آدم ویژه ست"
دونگهه- تا یه هفته دپرسه و هیچ علاقه ای به هیچی نشون نمی ده
شیوون- معمولا موقع دویدن از جلوی خونه ی شما رد می شه، و به در خونه تون خیره
 می شه، ولی جرات نداره جلو تر بیاد
رایووک- یه آهنگ می سازه که توش همه ی لحظــــــات شاد یه رابطه روتوصیف کرده، و تقدیمش می کنه به شما
کیوهیون- ازتون دعوت می کنه تا باهاش استار کرفت بازی کنین

25-وقتی ازتون درخواست ازدواج می کنن:

لی توک- توی سوپر شو، جلوی چشم میلیون ها طرفدارش بهتون پیشنهادازدواج می ده، و ازتون دعوت می کنه برین روی سن و جلوتون زانو می زنه
هی چول- وقتی دارین راجع به چیزی باهاش حرف می زنین، یهویی می ***تتون وازتون می خواد باهاش ازدواج کنین
هان گنگ- براتون برنج پکنی "ویژه" درست می کنه، و یه حلقه می اندازه توش، ووقتی حلقه رو دیدین ازتون می خواد باهاش ازدواج کنین
یه سونگ- براتون یه آهنگ می خونه و در آخر بهتون می گه "من دوستت دارم... با من
 ازدواج می کنی؟"
کانگ این- خیلی عادی وسط یه بحث ازتون می پرسه که دوستش دارین یانه، و وقتی شما گفته آره، حلقه رو از جیبش درمیاره
سونگ مین- ـخر نمایش موزیکالش ، از شما دعوت می کنه برین رو صحنه، و جلوی
 همه ازتون می پرسه که باهاش ازدواج می کنین؟
ایون هیوک- از سوکیرا بهتون زنگ می زنه، براتون می رقصه، براتون یه رُز می خره وازتون جلوی همه ی شنونده ها تقاضای ازدواج می کنه
دونگهه- شما رو می بره سرِ یه قرار کامل. اول شهربازی، بعد شام، وجلوتون زانو می زنه و تقاضای ازدواج می کنه
شیوون- شما رو می بره به یه رستوران شیک و باکلاس، زانو می زنه و می پرسه "با من ازدواج می کنی؟"
رایووک- یه روز وقتی خونشین، بهتون می گه "نمی دونم چطوری باید اینوبگم.... -نفس عمیق-.. با من ازدواج می کنی؟
کیوهیون- توی رستوران و جلوی بقیه ی اعضای گــروه به عنوان شاهد، ازتون تقاضای
 ازدواج می کنه، و زانو می زنه و ملتمسانه نگاهتون می کنه(انتظار داشتم بگه در حین بازی استارکرف تقاضا میکنه!!!!)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -نمایش نظرات 1 تا 30